Generalforsamling 2020


Tid


Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Styret kaller med dette inn til Generalforsamling i klubbsalen torsdag 20. februar 2020 kl 1900 - 2200. Forslag og andre saker som skal behandles på ordinær generalforsamling må være Styret i hende innen 2 uker før generalforsamlingen avholdes. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før generalforsamlingen.

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.