Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. mai 2021 kl 1900 - OPPDATERT

Postet av Sturla Alvheim den 7. Mai 2021

Styret i Bergens Roklub innkaller til ekstraordinær generalforsamling 26. mai 2021 kl 1900. Ekstraordinær generalforsamling vil avholdes digitalt på Teams - lenke for oppkobling vil bli sendt alle medlemmer direkte på mail.


Agenda:

1. Endringer av klubbens vedtekter


Vedlagt rådets innstilling til nye lover. Styret stiller seg bak innstillingen fra Rådet, med følgende endringer:


- § 25 (2) Denne tas ut, da det følger av lovnorm at §§ 24 og 25 ikke kan endres av Roklubben, jmf § 24 (3): 

"Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av roklubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm."


- §19 Tilføyes "... uten vedtak på årsmøte." Slik at setningen lyder:

"Sittende styrer skal ikke påføre senere styrer økonomiske og langsiktige forpliktelser uten vedtak på årsmøte."


Styret i Bergens Roklub.

Nye vedtekter Rådets forslag rev 28.04.2021 Extraord. Årsmøte 2021.pdf


Vel møtt!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.