Bergens Roklub er vertskap når Stiftinga Kystsogevekene arrangerer Nordåsvatn-seminar 24.01.19

Postet av Bergens Roklub den 3. Jan 2019

Fylgjande saker vert sett på dagsorden:

  • Korleis utvikle vatnet, strandlina og områda rundt og holmane som attraktive rekreasjonsområde og område for ikkje-motorisert friluftsliv og aktiv vannbasert idrett som roing, segling og padling, men óg landbaserte aktivitetar som turgåing, jogging og sykling langs turstier og vegar?
  • Korleis verna natur- og kulturhistorie knytt til Nordåsvatnet, med særleg fokus på vatn, vassdrag, elvar og bekker, men óg på kulturhistorie knytt til landbruk, fiske og industri?
  • Korleis utarbeida tydelege mål for vern som hindrar att dagens og framtidig utvikling i og langs Nordåsvatnet får negativ påverknad på livet, naturen og menneskelivet i og kring vatnet?


https://www.youtube.com/watch?v=WqFlKYRBVSc


Basert på respons og kva seminaret frambringer av saker kan det i neste omgang dannast arbeidsgrupper (gjerne på tvers av organisasjonar) som har spesifikke målsetnader kring fylgjande tema:

– rekresjon og friluftsliv

– idrett, toppidrett, bedriftsidrett og breddeidrett

– turisme

– kulturhistorie og arbeidsliv knytt til vatnet og næraste område

– kulturformidling

– ivaretaking av natur

– Kan utfyllingar skapa nye felleskapsarenaer?

– Langsiktig ekspropriasjonspolitikk til beste for felleskapet

– Naturskule / naturbarnehage / uteskule

– Nordåsvatnets vener?

– Nordåsvatn-dag sumaren 2019? Jonsok eller under Kystsogevekene?


Førebels program (med atterhald om endringar)

 

Velkomst – innleiing - bakgrunn kl. 09-10

Opning ved Kjell Magnus Økland, dagleg leiar Stiftinga Kystsogevekene – 5 min

 

Nordåsvatnet økosystem  (20 min) ved Per J. Johannessen, forskar ved Uni Miljø og UiB.

Nedløpsområdet til Nordåsvatnet dekkjer 86 km², inklusiv nedløpsområdet til Sælenvatnet som har kanal ut til Nordåsvatnet. Fylgjande vatn har utløp som endar opp i Nordåsvatnet:

 

• Nesttunvassdraget

Søylevatnet, Grimevatnet, Furedalsvatnet og Langavatnet, Dyngelandsvatnet, Myrdalsvatnet, Stigvatnet (ved Totland) Myravatnet, Lilletveit tjørn,  Store og Lille Nesttunvann og Hopsvatnet.

 

• Apeltunvassdraget

Bjørnevatn, Tranevatn, Iglevann og Apeltunvatnet og Nøtttveittjørna.

 

• Sælenvatnet

Knappetjørna, Gjeddevatnet og Bjørndalsvatnet, Svatatjørn, Store Krokatjørn, Lauvåstjørn, Lynghaugtjørn, Orrtyvatnet og Langatjørnet (sørsida av Løvstakken).

 

Når ein skal utvikla bustadbygg, private og offentlege eigedomar, kjøpesentre, industriområde, verksemder og skular er det såleis viktig å ha god kunnskap om kva ein kan gjera langs elvar og vatn som renn ut i Nordåsvatnet som kan påverka naturen og levekåra for dyreliv, fugl og fiskar, insekter, amfibier, planteliv og mikroorganismar.

 

Ein kort rundtur gjennom kultur, historie og næringsliv ved Nordåsvatnet – (20 min) – ved John E. B. Rasmussen frå Marmorguttene

 

Beinstrekk og kaffipause 10 min

 

Nordåsvatnet i dag kl. 10 - 12

Nordåsvatnet som område for:

– Planarbeid ved Nordåsvatnet – 15 min – Mette Svanes, Plan/bygningsetaten Bergen kommune 

– Reguleringsarbeid i Nordåsvatnet – 15 min – Ole Roger Lindås, Bergen kommune

– Arbeidet med fisketrapp i Hopsfossen – 15 min – Tor Arne Irgens frå Bergen Elveforum

– Idrettsliv på Nordåsvatnet – 15 minutt – ved Håkon Kryvi, komiteen for ro- og padlebanen

– Rekreasjon og friluftsliv – 15 minutt – Dag Seter, Bergen og Omland Friluftsråd

– Dugnadsarbeid på øyane – 15 minutt – Bjørn Traaholt frå Marmorguttene

– Pågåande tiltak i Sælenvassdraget – 15 min – vassdragsforvaltar Ole Sandven frå Bymiljøetaten

– Diskusjon 15 minutt

 

Lunsj 1200-1245 100 kr pr/deltakar. Betal per vipps (73362) eller bankkort.

 

1245-1345 Nordåsvatnet si framtid

– Uteskule/naturskule – 30 minutt – Hans Christian Johnsen, Hamar Naturskule

– Info om fellesnaust for tradisjonsbåtar – Kjell Magnus Økland – 15 min - sjå www.fellesnaust.no for

 

Beinstrekk/kaffipause

 

1400 Arbeidsgrupper – draumescenarioer for Nordåsvatnet, framlegg til tiltak

1430-1520 Diskusjon/debatt i plenum

1520-1530 – Avrunding – vegen vidare?

 

Seminaret er ope for alle interesserte.


Påmelding
Påmelding kan du ordna via denne linken


Du finn oppdatert program på www.kystsogevekene.no


Bergen, 20. desember 2018Helsing
Kjell Magnus ØklandSaksliste til Generalforsamlingen

Postet av Bergens Roklub den 15. Feb 2018

Generalforsamling for Bergens Roklub avholdes i klubbsalen torsdag 22. februar 2018 kl 1900. Styret har ikke mottatt forslag eller saker som ønskes behandlet. Se vedlagte pdf-fil for agenda for generalforsamlingen.

Agenda Generalforsamling 2018.pdf

Styrets Årsberetning 2017.pdf 

Generalforsamling Bergens Roklub 2017.pdf

Resultatrapport 2017.pdf 

Balanserapport 2017.pdf 

Revisor-erklæring 2017.pdf 

Budsjettforslag 2018KONGEPOKAL

Postet av Bergens Roklub den 26. Sep 2016

Etter to suverene gull i lettvektsklassen, ble Maia Lund tildelt kongepokalen for kvinner. Dette er Bergens første kongepokal i kvinneklassen. Vi bøyer oss i støvet for denne prestasjonen.4 gull og 2 sølv i NM

Postet av Bergens Roklub den 26. Sep 2016

Det ble et strålende NM for Bergens Roklub. 4 gull og 2 sølv. Og på toppen av det hele kongepokal til klubben og Maja. 3´de beste klubb i Norge. Gratulerer.

Ulrik, Adrian, Mathias og Martin - seier i HJA 4X


Guro og Maia, seier i Lettvekt damer senior 2X, for andre året på rad


Gull til Maia i LW 1X


Gull til Ulrik og Mathias i Hr Jr 2-


Sølv i Hr Jr 8-


Sølv til Martin i Hr JrA 1X
Maia, Didrik og Martin til VM

Postet av Bergens Roklub den 14. Aug 2016


Foto: Estela Re-Ma

Det er ikke bare i Rio det skjer denne sommeren. I kjølevannet av OL og den fantastiske bronsen til Kristoffer Brun skal det arrangeres et VM i roing i Rotterdam 20-28 august. Dette er kombinert senior VM for ikke OL klasser, U23 VM og U19 (junior) VM. Over 1900 deltakere, nesten 700 båter og 70 nasjoner skal delta, noe som gjør det til den største ro-regatten som noensinne er arrangert. Og Bergens Roklub har 3 utøvere med. Maia skal delta i U23 lettvekt 1X, Didrik skal delta i U23 lettvekt 4X og Martin skal delta i U19 4X. De har alle tre blitt tatt ut gjennom gode resultater tidligere i sesongen og tøffe uttaksløp på Årungen. De har vært på Årungen og i Sverige for å trene og finpusse formen i snart 2 måneder nå, så vi tror at disse tre nå ser frem til å komme igang med konkurransene. Bergens Roklub ønsker lykke til. Oppdateringer fra regattaen vil komme på Facebook (husk i "like", så er du oppdatert).

Foto: Estela Re-MaLevert av IdrettenOnline